Înregistrări audio | Cărți paraclise | Cărți | Familia Ortodoxă

 • Înregistrări audio CD

  • Slujba Sfântului Ipatie – Utrenia

   Cântările de față se află în cartea «Slujba Sfântului Ipatie», tipărită în 2016 de Chilia Românească Vatopedină a Sfântului Ipatie. Textul imnelor Sfântului a fost alcătuit de pururea-pomenitul imnograf Gherasim Mikraghiananitul (+1991) și tradus în metrica originalului diaconul Constantin Cornel Coman. Traducerea metrică a prosomiilor și a canoanelor a făcut cu putință folosirea propriu-zisă a podobiilor și irmoaselor bizantine, preluate din Irmologhionul argon al lui Petru Peloponisiu, Μουσικον Απανθισμα a lui Ioan Protopsaltul și din tomosul H Πανιγυρικι (Vatopedi 1997), precum și din tradiția athonită orală, consemnată pe fonograme din arhiva Mânăstirii Vatopedului (folosite în cazul canonului pe Glasul 1). Canonul pe Glasul 8 este traducerea metrică a celui din Minei, iar irmoasele folosite în cazul lui sînt cele din Anastasimatarul lui Petru Peloponisiu. Slavă… Și acum… la Evanghelie sunt tonisite de Sabin Preda, iar Stihira după Evanghelie și Slava Laudelor și Bogorodișna sînt melofacerea lui Gabriel Duca. Din cuprins:

   Cumpără

  • Slujba Sfântului Ipatie – Vecernia

   O parte din cântările de pe acest disc se află în cartea «Slujba Sfântului Ipatie», tipărită în 2016 de Chilia Românească Vatopedină a Sfântului Ipatie. Textul imnelor Sfântului e alcătuit de Părintele Gherasim Mikraghiannanitul (†1991) şi tradus în metrica originalului de diac. Cornel Coman. Anixandariile lui Fokaefs au fost traduse de părintele Nectarie Protopsaltul, iar Kekragariile lui Iacov sînt tălmăcirea lui Nectarie Frimu Arhiereul. Datorită traducerii metrice, prosomiile au întocmai melosul bizantin. Din cuprins:

   Cumpără

  • Arhierești cântări ale Sfântului Iosif al Moldovei

   Discul de faţă – primul din noua serie a grupului «Nectarie Protopsaltul», ce încearcă o recuperare a sonorităţii slujbelor noastre de odinioară – este şi cel dintâi care cuprinde cântări alcătuite nouă – iată, de aproape două veacuri – de un sfânt din calendarul Bisericii noastre. Dat fiind scopul seriei noastre, am păstrat ca atare textul de sub neumele bizantine.” Din cuprins:

   Stoc epuizat

  • Arca bizantină

   CD-ul reprezintă înregistrarea concertului susținut de Grupul Nectarie Protopsaltul și invitatul său special, Ioannis Arvanitis, în Studioul Mihail Jora al Radiodifuziunii Române, în 2011. Concertul a fost parte a proiectului «Melosul Bizanțului», gândit să ofere iubitorilor de muzică clasică o imagine de ansamblu a muzicii bizantine. CD-ul cuprinde cântări în română și greacă, de genuri și din perioade diferite, transmise prin tradiția scrisă și orală sau reconstruite de muzicologi. Dirijorii Grupului sunt Sabin Preda, Ioannis Arvanitis și Nicolae Gheorghiță. Din cuprins:

   Cumpără

  • Slujba Paraclisului Sfântului Calinic de la Cernica, făcătorul de minuni

   Sfântul Calinic și-a trăit viața pământească în Muntenia și Oltenia (1787–1868), a fost stareț al Mânăstirii Cernica și episcop al Râmnicului. Contemporanii săi mărturiseau că ducea o viață ascetică, era un om de o mare blândețe și înălțime duhovnicească. Paraclisul său a fost compus de către Sabin Preda, conducătorul Grupului Nectarie Protopsaltul. Discul a fost realizat în colaborare cu Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului. Din cuprins:

   Stoc epuizat

  • Cântări bizantine la Nașterea Domnului

   Acesta este primul CD cu înregistrări din concert ale Grupului Nectarie Protopsaltul. Concertul a avut în loc în anul 2001, în Studioul Mihai Jora al Radiodifuziunii Române, instituție care a realizat înregistrările. Grupul era condus de Valentin Gheorghe – pe atunci în vârstă de 23 de ani – și îi aduna pe cei mai mulți dintre tinerii psalți din București. Deși se afla abia la al doilea concert al său, Grupul Nectarie Protopsaltul suna proaspăt, sigur și bine ritmat. Din cuprins:

   Cumpără

  • Utrenia praznicului Sfinților Mucenici Brâncoveni

   Înregistrarea de față, un dublu CD, cuprinde cântările primei slujbe în română ce respectă regulile metricii muzicii psaltice. Spre deosebire de aparițiile precedente din seria «În metrica bizantină», textul nu este o traducere din limba greacă, ci a fost compus în românește de diaconul Constantin-Cornel Coman. Înregistrarea conține și varianta calofonică a unui tropar din Canonul Sfinților Brâncoveni (inclusiv cratima). Din cuprins:

   Cumpără

  • Slujba Paraclisului Icoanei «Pantanassa», adică «A-toate-Împărăteasa»

   Icoana Născătoarei-de-Dumnezeu numită «Pantanassa» este o icoană făcătoare de minuni zugrăvită în secolul al XVII-lea, aflată la Mânăstirea Vatopedului. Paraclisul ei a fost alcătuit de părinții din această mânăstire și tradus în românește de diaconul Constantin-Cornel Coman. Varianta de pe acest CD – spre deosebire de alta mai veche, publicată în volumul «Buchet muzical de paraclise» – păstrează metrica originalului. Înregistrarea a fost publicată inițial de Parohia Ortodoxă Română a Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântului Mucenic Alban din Luton, Anglia. Din cuprins:

   Cumpără

  • Slujba Paraclisului Sfântului Ioan Maximovici, făcătorul de minuni

   CD-ul reprezintă prima înregistrare a Grupului Nectarie Protopsaltul închinată unui sfânt contemporan. Episcop al Shanghaiului în perioada interbelică și apoi în San Francisco, Vlădica Ioan (1896–1966) a trăit în mijlocul orașului o aspră viață ascetică, cu râvnă către rugăciune și slujbele bisericești. Totodată era o fire veselă, de o mare blândețe și delicatețe sufletească, neobosit în îndeplinirea datoriilor de păstor duhovnicesc. Din cuprins:

   Cumpără

  • Slujba Vecerniei nefăcutei de mână icoane «Prodromiţa»

   Acesta este cel de-al doilea CD închinat icoanei Născătoarei de Dumnezeu de la Schitul Prodromu din Sfântul Munte. Cântările sunt melismatice (numite și «arga», «pe larg» sau «pe mare»), după cum se obișnuiește la privegherile de toată noaptea. Toate cântările au fost tonisite de părintele Nectarie Schimonahul Prodromitul (1804–1899), protopsaltul Sfântului Munte. Din cuprins:

   Cumpără

  • Slujba Paraclisului nefăcutei de mână icoane «Prodromiţa»

   Icoana aflată la schitul Prodromu din Sfântul Munte a fost zugrăvită de Iordache Nicolau în 1863. Chipurile Născătoarei și al Mântuitorului s-au pictat de la sine, prin minune dumnezeiască. Au fost compuse mai multe slujbe închinate acestei icoane. Cea înregistrată aici este un paraclis alcătuit în grecește de dr. Haralambos Busias şi tradus de diaconul Constantin-Cornel Coman, păstrând metrica originalului. Din cuprins:

   Cumpără

  • Cântări din Slujba Sfinţilor Chiril şi Metodie, Apostolii slavilor

   Limba slavonă a avut un rol de seamă în viața biserica și lumească a românilor până în secolul al XVIII-lea. În pofida acestui fapt, abia de scurtă vreme Sfinții Chiril și Metodie – Luminătorii slavilor, traducători ai Scripturii și inventatorii strămoșului alfabetului chirilic – au primit un loc în sinaxarele românești. CD-ul de față este primul care cuprinde cântări din slujba Apostolilor slavilor, slujbă alcătuită de părintele Gherasim Micraghiannanitul și tradusă de Sabin Preda, păstrând metrica originalului. Din cuprins:

   Cumpără

  • Slujba Paraclisului Sfântului Marelui Mucenic Mina, făcătorul de minuni

   Sfântul Mina, ostaş al Imperiului Roman şi de fel din Egipt, a suferit moarte mucenicească la începutul secolului al IV-lea. Este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi, cunoscut ca făcător de minuni şi grabnic ajutător al celor păgubiţi. Paraclisul său a fost tradus din greceşte de diaconul Constantin-Cornel Coman, păstrându-se metrica originalului bizantin. Preot slujitor: Radu Ilinoiu. Din cuprins:

   Cumpără

  • Slujba Paraclisului Sfantului Ioan Botezatorul

   Slujba Paraclisului Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului

   Acesta e primul CD pe care Grupul Nectarie Protopsaltul l-a produs împreună cu Schitul Prodromu, unde viețuieşte cea mai mare obşte de monahi români din Sfântul Munte Athos. Schitul îl are ocrotitor pe Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului, de unde şi numele Prodromu (gr. πρόδρομος = precursor, înaintemergător). Ca şi la celelalte paraclise traduse din greacă şi publicate în seria «În metrica bizantină», diaconul Constantin-Cornel Coman s-a îngrijit să păstreze metrica poetică a originalului. Din cuprins:

   Cumpără

  • Slujba Paraclisului Sfântului Ioan Rusul, făcătorul de minuni

   Slujba a fost alcătuită în greceşte de Daniil monahul, tipărită de Aşezământul Sfântului Ioan Rusul din Evia, Grecia, şi tradusă în româneşte păstrându-se metrica originalului de Sabin Preda şi diaconul Constantin-Cornel Coman. Preot slujitor: Macarie ieromonahul, stareţul Mănăstirii Sfântul Ioan Rusul, Giurgiu. Din cuprins:

   Cumpără

  • Fereastră spre Athos – din cântările părintelui Nectarie Protopsaltul

   Asociaţia AGHIORITIKA are ca izvor de inspiraţie tradiţia Sfântului Munte Athos, spre a face cunoscute şi a promova valorile ortodoxe ale artei şi culturii bizantine: iconografia, arhitectura, imnografia, muzica. “Fereastră spre Athos” reprezintă al doilea volum al colecţiei de cântări psaltice iniţiate de asociaţie. Din cuprins:

  • Utrenia praznicului Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

   Slujba a fost alcatuită în greceşte de pururea-pomenitul părinte Gherasim Micraghiananitul, imnograful Patriarhiei Ecumenice, şi a fost tradusă în româneşte, păstrându-se metrica originalului, de Constantin-Cornel Coman, diaconul Paraclisului Sfântului Grigorie Palama al Universităţii “Politehnica” din Bucureşti. Canoanele sunt cântate împreună cu stihurile Odelor biblice (aşezate la sfârsitul Psaltirii cu numele de “Cântările lui Moise”) după vechiul tipic. Catavasiile Bunei Vestiri sunt cele din Irmologhionul ieromonahului Macarie (Viena, 1823). Acest disc apare cu sprijinul Fundaţiei Aldea-Tudorache. Din cuprins:

   Cumpără

  • Slujba Paraclisului Sfinţilor Slăviţilor de Dumnezeu Încununaţilor Voievozi şi Mucenici Brâncoveni

   Slujba a fost alcatuită după canoanele metrico-stilistice bisericeşti, de către imnograful Constatin-Cornel Coman, diaconul Paraclisului Sfântul Grigorie Palama al Univeristăţii Politehnica din Bucureşti, şi tiparită cu binecuvântarea Preasfinţitului Andrei Făgărăşanul în volumul Buchet muzical de Paraclise, Sfântul Munte Athos, 2009. Din cuprins:

   Cumpără

  • Slujba Paraclisului Sfântului Ierarh Grigorie Palama

   Acest paraclis al Sfântului Grigorie Palama a fost alcătuit în limba greacă de fericitul întru pomenire părintele Gherasim de la Schitul Sfintei Ana din Sfântul Munte Athos, imnograf oficial al Patriarhiei Constantinopolului, şi tălmăcit în română de diaconul Cornel-Constantin Coman. Potrivit regulilor imnografice ale canonului, strofele din cadrul fiecărei Cântări copiază fidel o structură-tipar numită irmos, ceea ce le face sa aibă acelaşi număr de silabe şi aceeaşi poziţie a silabelor accentuate ca şi irmosul. Astfel, melodia irmosului poate fi preluată întocmai de strofele Cântării. Din cuprins:

    • Dumnezeu este Domnul şi Troparele, glas 4
    • Tropare din canonul Utreniei, glas 1

   Cumpără

  • Slujba Paraclisului Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina

   Acest paraclis al Sfântului Nectarie din Eghina a fost alcătuit în limba greacă de fericitul întru pomenire părintele Gherasim de la Schitul Sfintei Ana din Sfântul Munte Athos, imnograf oficial al Patriarhiei Constantinopolului, şi tălmăcit în română de diaconul Cornel-Constantin Coman. Potrivit regulilor imnografice ale canonului, strofele din cadrul fiecarei Cântări copiază fidel o structură-tipar numită irmos, ceea ce le face să aibă acelaşi număr de silabe şi aceeaşi poziţie a silabelor accentuate ca şi irmosul. Astfel, melodia irmosului poate fi preluată întocmai de strofele Cântării. Din cuprins:

    • Cântările 1-a si a 3-a, glas 8
    • Troparul “Tuturor ajutor”, glas 2

   Cumpără

 • Cărţi Paraclise

  • Paraclisul Sfintei Ana Maica Născătoarei de Dumnezeu

   2022

  • Paraclisul Sfântului Grigorie Dascălu

   2020

   Cumpără

  • Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon

   2016

   Cumpără

  • Paraclisul Cuviosului Paisie Aghioritul

   2016

   Cumpără

  • Paraclisul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica

   2015

   Cumpără

  • Paraclisul Sfântului Ierarh Spiridon făcătorul-de-minuni

   2015

   Cumpără

  • Paraclisul Sfintei Marii Muceniţe Ecaterina

   2015

   Cumpără

  • Paraclisul Sfinţilor Impăraţi Constantin şi Elena

   2015

   Cumpără

  • Paraclisul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare

   2015

   Cumpără

  • Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa

   2014

   Cumpără

  • Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae făcătorul-de-minuni

   2014

   Stoc epuizat

  • Paraclisul Sfântului Ierarh Nectarie făcătorul de minuni

   2013

   Cumpără

  • Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou

   2013

   Cumpără

  • Paraclisul Marelui-Mucenic Gheorghie purtătorul de biruință

   2013

   Stoc epuizat

  • Paraclisul Sfântului Antonie de la Iezerul Vâlcii

   2012

   Cumpără

  • Paraclisul Sfinţilor Voievozi Brâncoveni

   2012

   Cumpără

  • Paraclisul Sfântului Marelui Mucenic Mina făcătorul-de-minuni

   2012

   Cumpără

  • Paraclisul Sfintei Teodora de la Sihla

   Paraclisul Sfintei Teodora de la Sihla

   2012

   Cumpără

  • Paraclisul mic al Maicii Domnului

   Paraclisul mic al Maicii Domnului

   2012

   Cumpără

  • Paraclisul Sfantului Ioan Rusul

   Paraclisul Sfântului Ioan Rusul

   2011

   Cumpără

  • Paraclisul Sfantului Ioan Botezatorul

   Paraclisul Sfântului Ioan Botezatorul

   2011

   Cumpără

 • Cărţi

  • Antologie de cântări psaltice – Cântări la sfintele taine şi ierurgii

   Tomul întâi al “Antologiei de cântări psaltice” cuprinde în sine cele mai de trebuinţă cântări la Sfintele Taine şi Ierurgii, Slujba Sfinţirii Bisericii, precum şi irmoase calofonice, după autori mai vechi sau mai noi, multe tipărite acum pentru întâia oară.

   Stoc epuizat

  • Antologie de cântări psaltice – Cântări la slujba înmormântării

   Tomul al doilea al “Antologiei de cântări psaltice” cuprinde în sine cele mai de trebuinţă cântări la Slujba Înmormântării şi ierurgiile legate de sfârşitul omului, înmormântarea pruncilor şi a călugărilor, Ridicarea Panaghiei, precum şi irmoase calofnice, după autori mai vechi sau mai noi, multe tiparite acum pentru întâia oară.

   Stoc epuizat

  • Antologie de cântări psaltice – Anton Pann – Păresimier

   Tomul al treilea al “Antologiei de cântări psaltice” cuprinde în sine cântările cele mai de trebuinţă ale Postului Mare, prelucrat şi tipărit întâia oară de Anton Pann la 1847, acum dat iarăşi la lumină în această ediţie îngrijită şi diortosită de Gabriel Duca, psalt al bisericii Sfântul Grigorie Palama din Bucureşti, la anul 2010 de la Naşterea Domnului.

   Stoc epuizat

 • Familia Ortodoxă

  • Parintele Arsenie Marturisitorul – Cuvinte duhovnicesti

   Colectia Parinti Contemporani, nr 2

  • Parintele Dumitru Staniloae – Vorbire despre Dumnezeu

   Colectia Parinti Contemporani, nr 3

  • Slujba Paraclisului Sfantului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului

   Colectia Muzica Psaltica, nr 6

  • Cantari la Praznicul Nasterii Domnului

   Colectia Muzica Psaltica, nr 7 Inregistrare din concert Biserica Sfantul Spiridon Nou, 2002

  • Parintele Arsenie Marturisitorul – Cuvinte despre spovedanie si post

   Colectia Parinti Contemporani, nr 5

  • Cântari în Sâmbăta Mare

   Colecţia Muzică Psaltică, nr 8