Sinaxar – 16 decembrie

S I N A X A R

În 16 zile ale acestei luni pomenirea sfântului şi slăvitului proroc Agheu.

Stih: Agheu greu de multa mulţime de haruri,
Aşteptând pe Domnul, în pământ se-afundă.

sau aşa, ca în greceşte, unde se speculează afinitatea acustică dintre numele prorocului Ἀγγαῖος
şi cuvântul
ἄγγος sau ἀγγεῖον (adică vas), afinitate prin prisma căreia numele se aude
ca un adjectiv derivat din cuvântul grecesc (
văsesc sau văselnic am zice noi, pe româneşte):

Stih: Vas preaplin de daruri fu Agheu în lume;
De lut fiind, însă, îl măcină vremea.

Tot în această zi pomenirea sfântului Mucenic Marin.

Stih: Creştetul Marin cu sabia’şi găteşte,
Căruia cunună gătitu’i-a Domnul.

Tot în această zi pomenirea sfinţii Prov şi Ilarion (sau Prom şi Ilarie)
de foc se săvârşesc.

Stih: Prov zicând că focul e loc de verdeaţă,
Ilárie zice: Da, iubite Prove.
sau: Aşa’i, dragă Prove.

Tot în această zi pomenirea celui întru sfinţi Părintelui nostru
Módest, Arhiepiscopul Ierusalimului.

Stih: Módeste, îţi ţine şi ţie mormântul
Pământul ce ţine Domnului mormântul.

Înnoirea/Târnosirea Bisericii sfântului Mucenic Hristofor, de lângă sfântul Políevktos.

Tot în această zi pomenirea sfintei şi de-minuni-făcătoarei Teofanó împărăteasa,
răposata soţie a preaînţeleptului Leon împăratul.

Stih: Stătut-a lângă Domnul împărăteasa
Cu slava virtuţilor împodobită.

Tot în această zi pomenirea celor întru sfinţi Părinţilor noştri
Nicolae Patriarhul Constantinopolei şi Memnon Arhiepiscopul Efesului.

S t i h u r i.

La sfântul Nicolae:

Mai degrabă el fu tronului său cinste,
Decât tronul fu cinste lui Nicolae.

La sfântul Memnon, al cărui nume în greceşte seamănă cu cuvântul «a pomeni»:

Pomenind pe Domnul preasfinţitul Memnon,
Turma şi-a deprins’o a face întocmai.

În această zi Duminica sfinţilor Strămoşi.

Stih: Strămoşilor cei vechi, primiţi bucurie,
Văzând apropiat pe Hristos Messia.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi. Amin.