Stihuri 8 februarie

În 8 zile ale luniĭ acesteia [Februarie] pomenirea sfântuluĭ slăvituluĭ
Mareluĭ-mucenic Theódor Stratilat, adică ostaşul.

Stih: Mare’ntre ostaşĭ fiind întâĭ Theódor,
Al luĭ Dumnezeu ostaş, tăiat, se vede.

Tot în această zi pomenirea sfântuluĭ Proroc Zaharia.

Stih: Caĭ aĭ văzut Minţile1, o, Zaharie;
Pe cariĭ la’naltul ceruluĭ te-aĭ suit.

Tot în această zi sfinţiĭ Mucenicĭ Nichifor şi Ştefan de sabie se săvârşesc;
ale cărora nume înseamnă
de-biruinţă-purtător şi cunună.

Stih: Luĭ Nichifor şi luĭ Ştefan prin strunjire
Li s’a lucrat cunună de biruinţă.

Tot în această zi sfintele Martha şi Maria, surorile, şi Cuviosul Licaríon Mucenicul
de sabie se săvârşesc.

Stihurĭ. La sfintele surorĭ:

Ún pântece’ntâĭ v’a adus la lumină –
Ó sabie-apoĭ v’a lipsit de lumină.

La Mucenic:

Miel fără-de-glas în faţa celuĭ ce’l taie
Stat-a în faţa sabieĭ Licaríon,
Licărind veşnic pe bolta înţeleasă.

Tot în această zi mucenicia sfinţilor Mucenicĭ Filadélf şi Policarp.

Stih: Fierbinte iubit-aŭ sfârşitul vieţiĭ
Şí Filadelf şí Policarp, cum se vede.

Tot în această zi pomenirea Cuviosului Părinteluĭ nostru Macarie, Episcopul Pafosuluĭ;
al cărui nume înseamnă
fericit.

Stih: Şí în celelalte fericit se arată
Macarie, nu numaĭ cu al său nume.

Tot în această zi pomenirea sfântuluĭ Mucenic Perghét.

Stih: Ales fiind el dimpreună cu Sfinţiĭ,
Pe Perghét a’l cinsti cum oare să preget?

Cu ale lor sfinte rugăciunĭ, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noĭ. Amin.

1 Îngerii, adică.