Partituri

1. Exapostilarii la praznicul Sfântului Sava, glas 3, melodie tradițională, traducere metrică de diaconul Constantin Cornel Coman

2. Cântare responsorială: Cântarea celor trei tineri, glas 1, melodie tradițională

3. Cântare antifonică: Treptele antifoanelor Învierii, glas 2, pusă pe note de
Grigorie Protopslatul și Hurmuz Hartofilax, tălmăcită în românește de Macarie Ieromonahul, sec. XIX

4. Cântare pe opt glasuri: Slava vecerniei la Adormirea Născătoarei de Dumnezeu, de Petru Lambadarie,
sec. XVIII, adaptată în românește de Dimitrie Suceveanu

5. Polieleu Robii Domnului, glas 1, după Grigorie Simonopetritul, sec. XX

6. Exapostilarii la Praznicul Sfântului Nicolae, glas 2, melodie tradițonală, traducere metrică de diaconul Constantin Cornel Coman

7. Irmos calofonic: Chipului celui de aur, glas 4, de Petru Berechet, sec. XVII – XVIII.

8. Cratimă, glas 4, de Ioan Protopsaltul, sec. XVIII

9. Canonul Sfinților Brâncoveni, cântările I-a și a VIII-a, cu catavasiile Adormirii Născătoarei de Dumnezeu, glas 1, alcătuire a diaconului Constantin Cornel Coman sec. XXI

10. Anagramă: Preasfinte Nicolae, glas 5, de Ioan Cucuzel, sec. XIII, transcrisă de Ioannis Arvanitis

11. Pasapnoarie cu cratimă, glas 3, de Mihalache Moldovlahul, sec. XVIII