Calendar

Sinaxar – 30 ianuarie

SINAXAR În ziua a 30a a lunii acesteia pomenirea celor întru Sfinţi Părinţilor noştri, ai lumii întregi Dascăli, Vasile cel Mare, Grigorie de-Dumnezeu-cuvântătorul şi Ioan Gură-de-aur. Stihuri: Drept e’mpreúnă a cinsti trei Luceferi Ce-au luminat lumii Lumina’ntreită. Obştească se cade să le-aducem cântarea, Că harul obştesc l-au vărsat tuturora. Că ó rândunea· nú aduce pe […]

Postat in Calendar

Sinaxar – 16 decembrie

S I N A X A R În 16 zile ale acestei luni pomenirea sfântului şi slăvitului proroc Agheu. Stih: Agheu greu de multa mulţime de haruri, Aşteptând pe Domnul, în pământ se-afundă. sau aşa, ca în greceşte, unde se speculează afinitatea acustică dintre numele prorocului Ἀγγαῖος şi cuvântul ἄγγος sau ἀγγεῖον (adică vas), afinitate […]

Postat in Calendar

Stihuri 8 februarie

În 8 zile ale luniĭ acesteia [Februarie] pomenirea sfântuluĭ slăvituluĭ Mareluĭ-mucenic Theódor Stratilat, adică ostaşul. Stih: Mare’ntre ostaşĭ fiind întâĭ Theódor, Al luĭ Dumnezeu ostaş, tăiat, se vede. Tot în această zi pomenirea sfântuluĭ Proroc Zaharia. Stih: Caĭ aĭ văzut Minţile1, o, Zaharie; Pe cariĭ la’naltul ceruluĭ te-aĭ suit. Tot în această zi sfinţiĭ Mucenicĭ […]

Postat in Calendar